אלופים והישגים לכלל שחקני העמותה - טבלאות סופיות בסיום עונה 

 

הישגים לשחקני / וקבוצות העמותה במסגרות ה.כ.י 2015-2016  --  

 


 

2014-2015  ---  ליגה ארצית ב'  --     תוצאות קבוצתיות  --  לחץ כאן
                                                            תוצאות אישיות  --  לחץ כאן
                            ליגת סניורים ב'   --  תוצאות קבוצתיות  --  לחץ כאן
                                                            תוצאות אישיות  --  לחץ כאן

 


 

ספיישל אולימפיקסספיישל אולימפיקס / אלו"ט


 

2015-2016  --  לחץ כאן

2014-2015  --  לחץ כאן

2013-2014  --  לחץ כאן

 

 

 

 

 


ספיישל אולימפיקס / אגודת עמי
  

2015-2016  --  לחץ כאן

2014-2015  --  לחץ כאן   

 

ליגת סניורים


 

2015-2016  --  אישי      קבוצתי

2014-2015  --  לחץ כאן

2013-2014  --  לחץ כאן
 


 

 

ליגת נשים 


 

 

2015-2016  --  אישי     

2014-2015  --  לחץ כאן 

 

 

 

 

ליגה לאומית


 

 

2015-2016  --  אישי     קבוצתי

2014-2015  --  לחץ כאן
 

 

 

 

ליגת על 


 

 

2015-2016  --  אישי     קבוצתי

2014-2015  --  לחץ כאן
2013-2014  --  לחץ כאן