תקנונים ונוהלים
 

 

 

תקנונים


תקנון התאגדות שאושר בהיווסדה של העמותה מתאריך 18.11.2013  --  לחץ כאן
תקנון התאגדות מתוקן שאושר ברשם העמותות מתאריך 21.09.2014  --  לחץ כאן      תקנון ליגות בוגרים -  גובש על ידי מייסדי העמותה  --  לחץ כאן     

תקנון ליגות בוגרים - עדכון אחרון לעונת 2013-2014  --  לחץ כאן 
תקנון ליגות בוגרים - עדכון אחרון 19.8.2014 לעונת 2014-2015 אושר בישיבת הנהלה 11 מתאריך 19.8.14  --   לחץ כאן 
נספח לתקנון המשחקים לעונת 2014-2015 שאושר בישיבת הנהלה מספר 12  --  לחץ כאןתקנון ליגות סניורים - גובש על ידי מייסדי העמותה  --  לחץ כאן
תקנון ליגות סניורים - עדכון אחרון לעונת 2013-2014  --  לחץ כאן
תקנון ליגות סניורים - עדכון אחרון 19.8.2014 לעונת 2014-2015 אושר בישיבת הנהלה מתאריך 19.8.14  --  
לחץ כאןתקנון ליגות בתי ספר/ מועדוניות  - תקנון התאגדות התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאן    תקנון ליגות בוגרים התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאן  

עיקרי השינויים לעונת 2014/2015 בתקנון המשחקים לליגות בוגרים התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאןתקנון ליגות נוער התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאן  תקנון WTBA  --  לחץ כאן
 


נוהלים


להורדת טופס רישום חברים/שחקנים נספח א'  --  לחץ כאן
להורדת טופס רישום שחקני ליגות לבתי ספר / מועדוניות נספח ב'  --  לחץ כאן
להורדת אישור חשיפה נספח ו'  --  לחץ כאןלהורדת התחייבות לשחקן בייצוג העמותה בליגות ה.כ.י. נספח ד'  --  לחץ כאןלהורדת נוהל אימונים לשחקנים ע"י מאמן מוסמך  --  לחץ כאןלהורדת טופס רישום תוצאות המשחקים נספח ג'  --  לחץ כאןנוהל 1   נוהל הנוהלים  --  לחץ כאן

נוהל 2   נוהל רישום שחקנים גרסה B מתאריך 1/1/18   --  לחץ כאן

נוהל 3   נוהל וועד המנהל  --  לחץ כאן

נוהל 4   נוהל נוהל טורנירים / מנהל טורניר  --  לחץ כאן

נוהל 5   נוהל הביקורת (וועדת הביקורת)  --  לחץ כאן

נוהל 6   נוהל גזברות / גזבר  --  לחץ כאן

נוהל 7   נוהל חובת הביטוח והבדיקה הרפואית  --  לחץ כאן 

נוהל 8   נוהל טורנירים של העמותה  --  לחץ כאן

נוהל 9   נוהל וועדת ספורט  --  לחץ כאן

נוהל 10 נוהל קוד אתי לספורטאי העמותה  --  לחץ כאן

נוהל 11 נוהל מתנדבים  --  לחץ כאן

נוהל 12 נוהל הטרדות מיניות  --  לחץ כאן 

נוהל 13 נוהל אתר העמותה ופייסבוק העמותה  --  לחץ כאן

נוהל 14 נוהל סיסמאות --  לחץ כאן

 

 

נספח א' - בקשת חברות ואו שחקן למסגרות העמותה  --  לחץ כאן

נספח ב' - רישום קבוצות בתי ספר למסגרות העמותה  --  לחץ כאן

נספח ג' - טופס רישום תוצאות שבועיות למשחקי העמותה  --  לחץ כאן

נספח ד' - התחיבות שחקן ביצוג העמותה במסגרות התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאן

נספח ו' - טופס אישור חשיפה  --  לחץ כאן

נספח ח' - טופס אישור התנדבות במסגרות העמותה  --  לחץ כאן

טופס רישום למסגרות העמותה לעונת פעילות 2017/18  --  לחץ כאן

נספח חתימה על קבלת ציוד להחזרה במסגרת העמותה --  לחץ כאן

 

טופס פרחי ספורט  --  לחץ כאן

טופס בדיקה בקפוסטה  --  לחץ כאן

אישור רופא ספורט  --  לחץ כאן

 

טופס 1 תקנות למניעת העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים 

           (אישור משטרה) תשס"ג 2003  --  לחץ כאן

טופס 3 תקנות למניעת העסקה של עבריני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים

           (אישור משטרה) תשס"ג 2003  --  לחץ כאן

 

נוהל אימונים לשחקני העמותה  --  לחץ כאן                                                                                          

 

 


חוק הספורט תשמ"ח 1988  --  לחץ כאן

חוק הספורט (תיקון מס' 10) התשע"ו 2016  --  לחץ כאן  

(תיקון סעיף 7 ביטוח שחקני נוער)

 

 

תקנון התאגדות עמותת באולינג נגב למחויבות ולמצוינות עדכון אחרון 7.8.14  --  לחץ כאן

תקנון ליגות המשחקים לליגות העמותה לעונת המשחקים 2019/2020  --  לחץ כאן

תקנון טורניר נגב ה- 6 לשנת 2020 ע"ש דורון אסולין ז"ל  --  לחץ כאן

 

 

 

תקנוני התאחדות הכדורת לישראל.

תקנון התאגדות התאחדות הכדורת בישראל  --  לחץ כאן

תקנון המשחקים לליגות בוגרים / סניורים / נשים במסגרת ה.כ.י  לעונת 2019/20  --  לחץ כאן

חוקי הבאולינג WTBA תרגום לעיברית  --  לחץ כאן

חוקי הבאולינג עדכון ETBF  --  לחץ כאן

חוקי הבאולינג עדכון WB  --  לחץ כאן

 


פוליסת ביטוח לתלמידי בתי ספר (פוליסה ביטוח מחברת איילון לתלמידים)  --  לחץ כאן

 

פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לאגודות וארגוני ספורט בכפוף לחוק  --  לחץ כאן

 

רשימת הספורטאים אשר מאושרים ומבוטחים במסגרת העמותה לשנת 2020  --  לחץ כאן

 

מפרט לפוליסה תאונות אישיות (קולקטיב) ינואר 2020 - דצמבר 2020  --  לחץ כאן

 

פוליסת צד ג' לעמותה ולחבריה ינואר 2020 - דצמבר 2020 --  לחץ כאן