עומר סדן מקבל פרס הצטיינות בטקס מצטיינים עירית באר-שבע                   21.5.2015