תו מידות לאפקטיביות
 

יוסי ניפרבסקי - חבר ועד ויו"ר ועדת ספורט