תו מידות לאפקטיביות

ישיבות ועדת ספורט

פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'8 מתאריך 2018/11/21
נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז.
חסר: אין.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'7 מתאריך 2017/07/16
נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז.
חסר: אין.
התחלה בשעה 19:45 ,סיום בשעה 20:45.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'6 מתאריך 2017/02/21

נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין, אלכס וקסמן, חיים זווילי.
חסר: אין.
התכנות בשעה 00:20 ,סיום בשעה 30:20.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'5 מתאריך 2016/11/02
נוכחים: יוסי ניפרבסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין, אלכס וקסמן.
חסר: חיים זווילי.
התכנות בשעה 00:18 ,סיום בשעה 00:19.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'4 מתאריך 2016/07/12
נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין, חיים זווילי.
חסר: אלכס וקסמן.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'2 מתאריך 2016/06/21
נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין, רון ראובן.
חסר: חיים זווילי
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס' 2 
נוכחים: יוסי ניפרבסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז, גבי לוין.
חסר: חיים זווילי.
פרוטוקול ישיבת ועדת ספורט מס'1
נוכחים: יוסי ניפרובסקי, גנאדי זמנסקי, ולאד אלקז.
חסר: אין
 
לתרומה