תו מידות לאפקטיביות

אסיפה כללית

אסיפה כללית מספר 15
בתאריך 2/4/2024 בשעה 20:00 בבאולינג
התקיימה אסיפה כללית לאישור,
1. דוח כספי לשנת 2023.
2. דוח מילולי לשנת 2023. 
 
אסיפה כללית מספר 14
התקימו בתאריך 23/5/2023 בשעה 20:00 בבאולינג 7 באר שבע.
מצורפים:
1. פרוטוקול האסיפה.
2. רשימת נוכחים והחלטות לפי סעיפים. 
 
אסיפה כללית מספר 13
התקיימה בתאריך 20/09/2022
התקיימה בתאריך 14/06/2022
אסיפה כללית מס' 11
התקיימה בתאריך 29/7/2021
התקיימה בתאריך 03/08/2020
התקיימה בתאריך 14/05/2019
התקיימה בתאריך 27/03/2018
התקיימה בתאריך 20/06/2017
התקיימה בתאריך 21/03/2017
התקיימה בתאריך 17/05/2014
התקיימה בתאריך 03/05/2015
 
לתרומה