תו מידות לאפקטיביות

ניהול תקין

ניהול תקין לשנת 2025
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2025
ניהול תקין לשנת 2024
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2024
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2023
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2022
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2021
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2020
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2019
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2018
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2017
אישור קבלת ניהול תקין לשנת 2016
אישור ניהול תקין לשנת 2015
 
לתרומה