תו מידות לאפקטיביות

עונת 2019-20

ליגת על

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
2002/11/2021באר שבע
1902/11/2021באר שבע
1802/11/2021באר שבע
1702/11/2021באר שבע
1602/11/2021באר שבע
1502/11/2021באר שבע
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
602/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע
טרום עונה ע"ח העמותה02/11/2021באר שבע 

ליגת נשים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע 
2102/11/2021באר שבע 
2002/11/2021באר שבע 
1902/11/2021באר שבע 
1802/11/2021באר שבע 
1702/11/2021באר שבע 
1702/11/2021באר שבע 
1602/11/2021באר שבע 
1502/11/2021באר שבע 
1402/11/2021באר שבע 
1302/11/2021באר שבע 
1202/11/2021באר שבע 
1102/11/2021באר שבע 
1002/11/2021באר שבע 
902/11/2021באר שבע 
802/11/2021באר שבע 
702/11/2021באר שבע 
602/11/2021באר שבע 
502/11/2021באר שבע 
402/11/2021באר שבע 
302/11/2021באר שבע 
202/11/2021באר שבע 
102/11/2021באר שבע 
טרום עונה ע"ח העמותה02/11/2021באר שבע 

ליגה לאומית

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
2002/11/2021באר שבע
1902/11/2021באר שבע
1802/11/2021באר שבע
1702/11/2021באר שבע
1602/11/2021באר שבע
1502/11/2021באר שבע
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע
טרום עונה ע"ח העמותה02/11/2021באר שבע 

ליגת סניורים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
2002/11/2021באר שבע
1902/11/2021באר שבע
1802/11/2021באר שבע
1702/11/2021באר שבע
1602/11/2021באר שבע
1502/11/2021באר שבע
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
602/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע
טרום עונה ע"ח העמותה02/11/2021באר שבע 

גביע הליגה על

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
16-2002/11/2021באר שבע
11-1502/11/2021באר שבע
6-1002/11/2021באר שבע
1-502/11/2021באר שבע

גביע הליגה לאומית

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
2002/11/2021באר שבע
1602/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע

גביע הליגה סניורים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2202/11/2021באר שבע
2102/11/2021באר שבע
2002/11/2021באר שבע
1502/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע

צרכים מיוחדים שווים בספורט

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1802/11/2021באר שבע 
1602/11/2021באר שבע 
1502/11/2021באר שבע 
1402/11/2021באר שבע 
1302/11/2021באר שבע 
1202/11/2021באר שבע 
1102/11/2021באר שבע 
1002/11/2021באר שבע 
902/11/2021באר שבע 
802/11/2021באר שבע 
702/11/2021באר שבע 
602/11/2021באר שבע 
502/11/2021באר שבע 
402/11/2021באר שבע 
302/11/2021באר שבע 
202/11/2021באר שבע 
102/11/2021באר שבע 

ליגת בית צרכים מיוחדים כפר רפאל

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1502/11/2021באר שבע 
1402/11/2021באר שבע 
1302/11/2021באר שבע 
1202/11/2021באר שבע 
1102/11/2021באר שבע 
1002/11/2021באר שבע 
902/11/2021באר שבע 
802/11/2021באר שבע 
702/11/2021באר שבע 
602/11/2021באר שבע 
502/11/2021באר שבע 
404/11/2021באר שבע 
302/11/2021באר שבע 
202/11/2021באר שבע 
102/11/2021באר שבע 

ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1302/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
1202/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
1102/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
1002/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
902/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
802/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
702/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
602/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
502/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
402/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
302/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
202/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 
102/11/2021ליגת צרכים מיוחדים אלו"ט 

ליגות בתי ספר

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
702/11/2021באר שבע 
602/11/2021באר שבע 
502/11/2021באר שבע 
402/11/2021באר שבע 
302/11/2021באר שבע 
202/11/2021באר שבע 
102/11/2021באר שבע 

פרחי ספורט

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1702/11/2021באר שבע 
1602/11/2021באר שבע 
1502/11/2021באר שבע 
1402/11/2021באר שבע 
1302/11/2021באר שבע 
1202/11/2021באר שבע 
1102/11/2021באר שבע 
1002/11/2021באר שבע 
902/11/2021באר שבע 
802/11/2021באר שבע 
702/11/2021באר שבע 
602/11/2021באר שבע 
502/11/2021באר שבע 
402/11/2021באר שבע 
302/11/2021באר שבע 
202/11/2021באר שבע 
102/11/2021באר שבע 

ה.כ.י לאומית

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
602/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע

ה.כ.י סניורים לאומית

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1502/11/2021באר שבע 
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
602/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע

ה.כ.י סניורים ארצית א'

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1402/11/2021באר שבע
1302/11/2021באר שבע
1202/11/2021באר שבע
1102/11/2021באר שבע
1002/11/2021באר שבע
902/11/2021באר שבע
802/11/2021באר שבע
702/11/2021באר שבע
602/11/2021באר שבע
502/11/2021באר שבע
402/11/2021באר שבע
302/11/2021באר שבע
202/11/2021באר שבע
102/11/2021באר שבע
מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
משחקי הגמר02/10/2021ב"ש 
משחקי רבע הגמר02/10/2021ב"ש 
מקצה 10 רמה א'02/10/2021ב"ש 
מקצה 10 רמה ב'02/10/2021ב"ש 
מקצה 10 רמה ג'02/10/2021ב"ש 
מקצה 10 נשים02/10/2021ב"ש 
מקצה 9 רמה א'02/10/2021ב"ש 
מקצה 9 רמה ב'02/10/2021ב"ש 
מקצה 9 רמה ג'02/10/2021ב"ש 
מקצה 9 נשים02/10/2021ב"ש 
 
לתרומה