תו מידות לאפקטיביות

עונת 2014-15

ליגת על

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
סיום עונת פעילות 2014/1502/11/2021באר שבע

ליגת על נשים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
סיום עונת פעילות 2014/1502/11/2021באר שבע 

ליגת סניורים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
סיום עונת פעילות 2014/1502/11/2021באר שבע

ליגת ספישל אולימפיקס בית אגודת עמי

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
סיום עונת פעילות 2014/1502/11/2021באר שבע 

ליגת ספישל אולימפיקס בית אלו"ט

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
סיום עונת פעילות 2014/1502/11/2021באר שבע 
 
לתרומה