תו מידות לאפקטיביות

ועדת ביקורת

אישור דוחות כספיים לשנת 2023
כמו בכל שנה, 
וועדת ביקורת עוברת על החומר הכספי ועל פרוטוקולים של הוועד.
לאחר עיון ובדיקה בכל הקשור לנושא הכספי - הכל נמצא תקין.
ולפעילות הוועד והתנהלות העמותה - הכל נמצא תקין.
יש לציין שתמיד בישיבות הוועד יש נציגות של וועדת הביקורת.
ולאור האמור.
וועדת ביקורת ממליצה ואסיפה הכללית לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת 2023. 
אישור דוחות כספיים לשנת 2022
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2022

אישור דוחות כספיים לשנת 2021
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2021
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2020
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2019
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2018
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2017
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2016
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2015
מכתב מועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי לשנת 2014
 
לתרומה