תו מידות לאפקטיביות

נושאי משרה

ממונות.ים למניעת הטרדה מינית בעבודה
ברכות לסיגל אמיתי על סיום קורס ממונה הטרדות מיניות בעבודה.
הקורס מומן ע"י העמותה סיגל השקיעה מזמנה הפנוי בחול המועד פסח וסיימה 2 קורסים עבור העמותה.
1. ממונה מוגנות בספורט 
2. ממונה הטרדות מיניות בעבודה.
החוק בישראל מחייב למקבלי כספי מדינה מהטוטו ומארגונים עירוניים את הקורסים הללו להמשך כספים שוטפים. 
הכשרת ממונה מוגנות בספורט
ברכות לסיגל על השתתפותה בקורס ממונה מוגנות בספורט.
סיגל נשלחה מטעם העמותה לקורס מוגנות בספורט וסימה בהצלחה את הקורס.
השתתפות בקורס זה מעניקה לעמותה את האפשרות להמשיך ולקבל כספים מהמדינה בעקבות נוהלים חדשים המחייבים את העמותות הממומנים להכשיר אחראי לעניין.
האחראי שיוכשר יתפקד בעמותות ובאיגודים ולמען ביטחונם של הקטינים.
ברכות על סיום הקורס. 
 
לתרומה