תו מידות לאפקטיביות

ועדת בחירות

פרוטוקול וועדת בחירות 2021
שלום לכולם
בתאריך 27/12/2021 קיבלנו את המינוי לכהן כחברי וועדת בחירות מיו"ר העמותה מר רון ראובן.
אנוכי יעקב וינברג יו"ר הוועדה ת.ז....... 
סמדי טוייזר חברת הוועדה ת.ז..........
פאביין נוסינוביץ חבר וועדה ת.ז........ 
שלום לכולם
בתאריך 6/6/17 קיבלנו את המינוי לכהן כחברי וועדת בחירות. מטעם חברי האסיפה הכללית.
אנוכי מיכאל כהן ת.ז.......... ורחמים לוי ת.ז..........
שלום לכולם
בתאריך 14.4.7 קיבלנו את המינוי לכהן כחברי וועדת בחירות. מטעם חברי האסיפה הכללית.
אנוכי חזי אברהם ת.ז.......... ושחר רמפל ת.ז..........
 
לתרומה