תו מידות לאפקטיביות

עונת 2018-19

ליגת על

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2301/11/2021באר שבע
2201/11/2021באר שבע
2101/11/2021באר שבע
2001/11/2021באר שבע
1901/11/2021באר שבע
1801/11/2021באר שבע
1701/11/2021באר שבע
1601/11/2021באר שבע
1501/11/2021באר שבע
1401/11/2021באר שבע
1301/11/2021באר שבע
1201/11/2021באר שבע
1101/11/2021באר שבע
1001/11/2021באר שבע
901/11/2021באר שבע
801/11/2021באר שבע
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ליגת נשים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2201/11/2021באר שבע 
2101/11/2021באר שבע 
2001/11/2021באר שבע 
1901/11/2021באר שבע 
1801/11/2021באר שבע 
1701/11/2021באר שבע 
1601/11/2021באר שבע 
1501/11/2021באר שבע 
1401/11/2021באר שבע 
1301/11/2021באר שבע 
1201/11/2021באר שבע 
1101/11/2021באר שבע 
1001/11/2021באר שבע 
901/11/2021באר שבע 
801/11/2021באר שבע 
701/11/2021באר שבע 
601/11/2021באר שבע 
501/11/2021באר שבע 
401/11/2021באר שבע 
301/11/2021באר שבע 
201/11/2021באר שבע 
101/11/2021באר שבע 

ליגת סניורים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
2201/11/2021באר שבע
2101/11/2021באר שבע
2001/11/2021באר שבע
1901/11/2021באר שבע
1801/11/2021באר שבע
1701/11/2021באר שבע
1601/11/2021באר שבע
1501/11/2021באר שבע
1401/11/2021באר שבע
1301/11/2021באר שבע
1201/11/2021באר שבע
1101/11/2021באר שבע
1001/11/2021באר שבע
901/11/2021באר שבע
801/11/2021באר שבע
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ליגות בתי ספר שכבה ט'

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ליגות בתי ספר שכבה ח'

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ליגת בית צרכים מיוחדים אלו"ט כפר האירוסים

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1601/11/2021באר שבע 
1501/11/2021באר שבע 
1401/11/2021באר שבע 
1301/11/2021באר שבע 
1201/11/2021באר שבע 
1101/11/2021באר שבע 
1001/11/2021באר שבע 
901/11/2021באר שבע 
801/11/2021באר שבע 
701/11/2021באר שבע 
601/11/2021באר שבע 
501/11/2021באר שבע 
401/11/2021באר שבע 
301/11/2021באר שבע 
201/11/2021באר שבע 
101/11/2021באר שבע 

ליגת בית צרכים מיוחדים נווה אופק קרית גת

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1801/11/2021באר שבע 
1701/11/2021באר שבע 
1601/11/2021באר שבע 
1501/11/2021באר שבע 
1401/11/2021באר שבע 
1301/11/2021באר שבע 
1201/11/2021באר שבע 
1101/11/2021באר שבע 
1001/11/2021באר שבע 
901/11/2021באר שבע 
801/11/2021באר שבע 
701/11/2021באר שבע 
601/11/2021באר שבע 
501/11/2021באר שבע 
401/11/2021באר שבע 
301/11/2021באר שבע 
201/11/2021באר שבע 
101/11/2021באר שבע 

ה.כ.י ארצית א'

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1401/11/2021באר שבע
1301/11/2021באר שבע
1201/11/2021באר שבע
1101/11/2021באר שבע
1001/11/2021באר שבע
901/11/2021באר שבע
801/11/2021באר שבע
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ה.כ.י סניורים לאומית

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1401/11/2021באר שבע
1301/11/2021באר שבע
1201/11/2021באר שבע
1101/11/2021באר שבע
1001/11/2021באר שבע
901/11/2021באר שבע
801/11/2021באר שבע
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

ה.כ.י סניורים ארצית ב'

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
1401/11/2021באר שבע
1301/11/2021באר שבע
1201/11/2021באר שבע
1101/11/2021באר שבע
1001/11/2021באר שבע
901/11/2021באר שבע
801/11/2021באר שבע
701/11/2021באר שבע
601/11/2021באר שבע
501/11/2021באר שבע
401/11/2021באר שבע
301/11/2021באר שבע
201/11/2021באר שבע
101/11/2021באר שבע

טורניר באולינג נגב ה - 5 לשנת 2019 ע"ש דורון אסולין ז"ל

מחזורתאריךמקוםהישג אישיהישג קבוצתי
תוצאות הגמר טורניר נגב ה-507/11/2021באר שבע 
 
לתרומה