תו מידות לאפקטיביות
 

תומר רשף - יו"ר ועדת ביקורת