תו מידות לאפקטיביות
 

עופרה כהן - חברת ועדת ביקורת