תו מידות לאפקטיביות
 

פיני אלבז - חבר ועדת ביקורת