תו מידות לאפקטיביות
 

ספורטאי מופת אולימפיאדת הילדים ה- 10 (מאי 2017)

 
ספורטאי מופת אולימפיאדת הילדים ה- 10 (מאי 2017)
עמית יונה ספורטאי צרכים מיוחדים
מקבל את פרס שרת הספורט לספורטאי מופת אולימפיאדת הילדים ה- 10 (מאי 2017)
על התמדתו בפעילות והשיפור היכולות המוטוריות בעקבות הפעילות.
עלה והצלח.
 
לתרומה