תו מידות לאפקטיביות
 

מגן ראש העיר לרון ראובן מנדב מצטיין לשנת 2017

 
רון ראובן מקבל את מגן ראש העיר למתנדב מצטיין לשנת 2017.
על פועלו ולמען מסגרות לצרכים מיוחדים והקהילה ללא שכר וללא תמורה. 
 
לתרומה