תו מידות לאפקטיביות
 

זכייה באות תרומה לקהילה מרכז "עוצמה" לשנת 2016

 
זכייה באות תרומה לקהילה מרכז
פרס תרומה לקהילה מעוצמה לעמותה לשנת 2016.
על פעילות העמותה עם מסגרות לצרכים מיוחדים, פעילות העמותה בבתי הספר לצרכים מיוחדים ושילובם כאחד העם בקהילה.
על בניית ליגות לספורטאים לצרכים מיוחדים ולמען מסגרות לצרכים מיוחדים.
 
לתרומה