תו מידות לאפקטיביות
 

טקס הענקת מגן ראש העיר למתנדבי באר- שבע 2017