תו מידות לאפקטיביות
 

הפעלת דפיברילטור סרטון הדרכה (נקנה עבור מסגרות העמותה)