תו מידות לאפקטיביות
 

עמיתי אמיתי אלופת ישראל עד גיל 16 לשנת 2023

 
השחקנית עמיתי אמיתי אלופת ישראל בבאולינג עד גיל 16.

 
לתרומה