תו מידות לאפקטיביות
 

אליפות ישראל דרג ב' ה - 16 לשנת 2023

 
אליפות ישראל דרג ב' ה - 16 לשנת 2023
אליפות ישראל לדרג ב' ה-16 לשנת 2023
בשנה זו נרשמו ומשתתפים ממסגרת העמותה השחקנים גל המר, פיני אלבז, פאביין נוסינוביץ, יוסף כמאל וסיגל אמיתי.
נאחל לשחקני העמותה בהצלחה בתחרות. 
אליפות ישראל לדרג ב' ה-16 לשנת 2023
בסיום התחרות הוחרז גל כסגן אלוף דרג ב לשנת 2023.
ברכות לגל.